Dotacje i wsparcie

Dotacje

 

 

2009

Zakład Geodezji i Kartografii „GEOBUD” Zdzisław Kwieciński otrzymała współfinansowanie realizacji projektu pt. „Zakup innowacyjnego sprzętu geodezyjnego przez firmę GEOBUD w Szczecinie, umożliwiającego wprowadzenie nowych usług i zmianę sposobu ich wykonywania wykorzystanie m.in. technik satelitarnych” za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu odbyła się na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP-01.01.01-32-078/08-00 z dnia 07.04.2009r.

2010

Zakład Geodezji i Kartografii „GEOBUD” Zdzisław Kwieciński otrzymała współfinansowanie realizacji projektu pt. „Zakup innowacyjnego sprzętu geodezyjnego przez firmę GEOBUD w Szczecinie, umożliwiającego rzszeżenie usług geodezyjnych wykonywanych w oparciu o system radiowej nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS” za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu odbyła się na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.01-32-560/10-00 z dnia 27.12.2010r.

 

Dotacje i wsparcie